preambule

Návod použití

Návod použití LOVELOVER

Účel užití:

Zařízení LoveLover (dále jen "výrobek") slouží k usnadnění erotického uspokojování pomocí externích nadstavců: vibrátorů a dild. Zařízení je určeno pro osoby plně svéprávné, které dosáhly zletilosti (dle legislativy konkrétní země). 

Důležité upozornění: Výrobek sám o sobě neslouží k uspokojování a jako takový jej nelze k uspokojování použít !  Výrobek slouží pouze jako pomůcka k užití jiného výrobku sloužícího k vlastnímu uspokojení uživatele (nadstavců - vybrátor, dildo apod.)

Výrobek je funkční pouze a výlučně ve spojení s volitelnými nadstavci. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození uživatelům vzniklá užitím výrobku v rozporu s tímto upozorněním.  

Popis výrobku:

Obrázek 1.0

1. Držák vibrátoru nebo dilda
2. Podstavec (stojan)
3. Horní část - páka
4. Podložka
5. Čep
6. Rukojeť
7. Patice

Sestavení výrobku LoveLover

Rozložte podstavec do tvaru kříže. Nasaďte horní část výrobku v místě patice na čep - viz obrázek 1.1. Pro nastavení výšky použijte podložku, kterou ne/vložíte na čep před nasazením pohyblivé části.

Obrázek 1.1.

Přichycení vibrátoru nebo dilda k držáku a jeho následné odstranění: 

Vibrátor nebo dildo musí být opatřeno přísavkou. Pevně přimáčkněte přísavku vibrátoru nebo dilda k držáku tak, aby došlo k pevnému přichycení. Doporučená poloha vibrátoru nebo dilda viz obrázek 1.2. Pro uvolnění přísavky z držáku použijte k tomu určené místo viz obrázek 1.3. 

Obrázek 1.2.   

Obrázek 1.3

  • Je zakázáno používat vibrátory a dilda bez přísavky.
  • Používejte jen kvalitní vibrátory a dilda, která jsou velmi ohebná a mají silnou přísavku.
  • Při použití neohebných nebo málo ohebných vibrátorů a dild hrozí riziko poranění.
  • Používejte dostatečné množství lubrikačního gelu.
  • Používejte jen lubrikační gel na vodní bázi!
  • Používejte nadstavce odpovídající velikosti a tvaru.
  • Výrobek není lékařskou ani rehabilitační pomůckou či jiným obdobným nástrojem
  • Výrobce nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za užití nadstavce v rozporu s těmito doporučeními a zákazy. 

Místo použití

Pro použití výrobku LoveLover zvolte vhodné a bezpečné umístění výrobku. Místo pro umístění výrobku musí být rovné, aby byl výrobek stabilní. Nedoporučuje se výrobek používat na měkkém nebo kluzkém a nebo pohyblivém či jinak nestabilním podkladu.

Použití výrobku:

Obkročmo nasedněte nad vibrátor nebo dildo přichycené k výrobku viz obrázek 1.4. Přizpůsobte ramena podstavce - stojan tak, aby vás netlačila do nohou. Pro pohodlné použití a zároveň pevnou fixaci výrobku doporučujeme použít dva malé polštáře. Viz obrázek 1.5.

Obrázek 1.4.   

Obrázek 1.5.

Nasměrujte vibrátor nebo dildo kolmo k vagíně nebo análnímu otvoru. Pro zavedení vibrátoru nebo dilda začněte pomalu pohybovat rukojetí výrobku směrem dolů nebo na dildo/vibrátor pomalu nasedněte. Poté pomalu začněte pohybovat rukojetí nahoru a dolů. 

Při použití výrobku Lovelover je nutné, aby vše bylo příjemné a bezbolestné. V opačném případě, a dále v případech jiných komplikací (uvolnění nadstavce, hybnost nadstavce apod.) použití výrobku Lovelover ihned ukončete!   

Skladování výrobku:

Výrobek vždy ukládejte na místo uskladnění čistý a suchý.  Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí. Výrobek není určen dětem. Dbejte na použití ochranných pytlů.  Předejte tím povrchovému poškození výrobku viz obrázky 1.6. a 1.7.   

Obrázek 1.6.

Obrázek 1.7.

Údržba výrobku:

V případě, že dojde k povolení jednoho ze dvou šroubových spojů viz obrázek 1.8. a 1.9., je nutné jejich dotažení šroubovákem (pozn. šroubovák není součástí balení).

Obrázek 1.8. a Obrázek 1.9.

Čištění:

Po použití výrobek Lovelover pečlivě očistěte vlažnou vodou a poté jej vysušte. 

Bezpečnost použití výrobku:

Výrobek se může používat jen k účelu, pro který byl vyroben. Použití výrobku je na vlastní riziko a vlastní odpovědnost. Nejedná se o lékařskou pomůcku. Výrobek nesmí používat lidé, pro které by mohlo jeho použití představovat jakékoliv riziko, zejména riziko zdravotní  - psychická újma, nemoci srdce, v těhotenství, výrobek nepoužívejte při jakémkoliv poranění pochvy či análního otvoru, při nemocech či jiných zdravotních poruchách pochvy či análního otvoru.     

Výrobek Lovelover nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog či jiných psychotropních a omamných látek.. 

Výrobek je vyrobený z tvrdého PVC, hliníku s povrchovou úpravou (elox), pryže a ocelových spojů = nepoužívejte výrobek v případě zdravotních rizik zejména alergie na materiály, ze kterých je výrobek vyroben. 

Neručíme za mechanické poškození, které bylo způsobené špatným použitím, užitím k jinému účelu, použitím v rozporu s pokyny obsaženými v tomto návodu, vyvinutím nadměrné síly, nesprávnou údržbou apod.

Výrobce a prodejce: 

Ing. Ondřej Musil, , IČ 86940406, Přívozská 899/22, Ostrava 70200, Czech Republic